Tips

Een ongezonde werkvloer kan funest zijn voor je werkklimaat

beste mechanische ventilatie

Een goede en gezonde werkomgeving is essentieel om ervoor te zorgen dat je werknemers optimaal presenteren. Een prettig arbeidsklimaat draagt onherroepelijk bij tot een betere omzet en een goede relatie tussen je verschillende personeelsleden. Het is daarom belangrijk dat je alle aspecten om een goede werkomgeving te creëren met de nodige regelmaat controleert. 

Het laatste wat je immers wilt is dat je personeel zich niet fijn voelt in jouw bedrijf. Het is veel beter als de mensen gemotiveerd worden door ze groeimogelijkheden in het vooruitzicht te stellen. Daarnaast is het ook belangrijk om er voor te zorgen dat je werknemers initiatieven kunnen voorstellen om hun workflow te verbeteren of zichzelf nieuwe doelen voor ogen te stellen, zonder dat ze uitgelachen worden weggestuurd door de leidinggevenden. 

Verse lucht en goede ventilatie worden vaak onderschat

Ook is het belangrijk dat je werkplek een gezonde plek is. Breng wat groen de kantoorruimte in en zorg dat je je mensen de ruimte geeft en niet te dicht op elkaar in plant om zo vloeroppervlak te maximaliseren. Het komt met de nodige regelmaat voor dat kantoorgebouwen bijvoorbeeld slecht geventileerd worden. Het CO2 gehalte in de lucht neemt toe en schadelijke micro-organismen krijgen de kans om zich in je kantoorklimaat te nestelen en zijn daarna lastig weg te krijgen. 

Een te hoog CO2 gehalte kan daarnaast voor de nodige gezondheidsklachten zorgen. Hoofdpijn en vermoeidheid zijn de voornaamste kenmerken, maar ook reeds bestaande gezondheidsklachten kunnen erger worden, zoals bijvoorbeeld astma. Als de situatie niet verbeterd, kunnen mensen als  gevolg hiervan daarna ernstig ziek worden. Natuurlijk doe je er het beste aan om je personeel goed gehumeurd en lichamelijk gezond te houden. 

Laat met de nodige regelmatig CO2 metingen verrichten op kantoor

Het is daarom niet onverstandig om in je kantoorklimaat regelmatig CO2 meten te laten verrichten. Binnen korte tijd ontvang je de uitslag en kun je zelf beslissen of er het nodige veranderd dient te worden bij jou op kantoor. Moeten ramen vaker open, kunnen extra planten binnen voor meer verse lucht zorgen of  investeer je in een beter ventilatievoorziening? Een speciale binnenmilieu onderzoek kan daarnaast nog verschillende andere aspecten aan het licht brengen, die met eenvoudige aanpassingen vervolgens zo uit de wereld kunnen worden geholpen om jou werkklimaat weer ideaal te maken.